021-44325914 info [at] mahsafar.ir

تور های ویژه

نظرسنجی

 

نظرشما در مورد وب سایت مه سفر؟


 
 

سوراخ کوچـــــکی که در روی این پنجرها

در اول باید به سوراخ کوچـــــکی که در روی این پنجرها قرار دارد اشاره نمود که خود از ویژگی های امنیتی و
هواپیما ها خواهد بود. تمام این موضوع ها ذهن شما را درگیر خواهد کرد که چگونه امنیت شما تامین خواهد شد با وجود
ارتفاع 40.000 فوتی از سطح زمین و سرعت بسیار بالا در این فضای کوچک به ظاهر مطمئن . ولی لازم است بدانید که
نیازی به نگرانی نیست چون : برای پنجره ها که به ظاهر قـــسمت آسیب پذیر هواپیما است ، روی قسمت داخــلی این
پنجره ها یک سوراخ وجود دارد که دلیل آن تنظیم فشـــار میان پنجره ها است.به صورت مختصر می توان گفت سیــستم
طراحی شده برای پنجره ی هواپیما ، در قســمت بیرونی این پنجره ها فشار بیشتری را تحمل خواهد کرد که این موضوع
اگر در موقعیت خطر و آسیب دیدن این پنجره باشد ، شیشه داخلی این امکان را برای امنیت به شما می دهد و می توانید
تنفس خود را نیز حفظ کنید. یکی از دلایل وجود این سوراخ در روی پنجره قسمت داخلی این است که به شما امکان دیدن
و لذت بردن از طبیعت بیرونی را می دهد و این امـــکان بدون ایجاد بخار برای این پنجره ها خواهد بود و این رمز بخار نگرفتن
این پنجره ها می باشد.

سوراخ کوچـــــکی که در روی این پنجرها
سوراخ کوچـــــکی که در روی این پنجرها
سوراخ کوچـــــکی که در روی این پنجرها
سوراخ کوچـــــکی که در روی این پنجرها
سوراخ کوچـــــکی که در روی این پنجرها

الی گشت
تبلیغات شما
تبلیغات شما
تبلیغات شما
تبلیغات شما